محمد ولی زاده (فروش)

۷۵ متری لاکچری
قیمت: ۱۹۰ نقد + ۸۰ وام + ۴۵ رهن
اندیشه فاز یک
۸۰
۵۵ متری لاکچری برندی
قیمت: ۱۳۶ نفقد +۴۰ رهن + ۱۳۶ نقد
اندیشه فازیک
۵۲
واحد ۸۱و۱۲۰ متری
قیمت: ۷۰ وام + ۶۰ رهن + ۲۶۰ نقد
اندیشه فاز یک
۵۹۸
۴۷ متری لاکچری
قیمت: ۵۲ وام+ ۲۶ رهن+۶۰ نقد
فازیک اندیشه
۶۲
۶۴ متری به قیمت
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۱۳۹ نقد
اندیشه فازیک
۵۳
۷۸ متری فول
قیمت: ۶۰ وام + ۵۰ رهن + ۱۳۰نقد
فازیک اندیشه
۶۷
۵۳ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۳۳نقد
فازیک اندیشه
۵۸
۵۳ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۴۸ نقد
اندیشه فازیک
۱۴۵
۶۰ متر دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۵۵ نقد
فازیک اندیشه
۱۹۸
۶۰ متر دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۵۵ نقد
فازیک اندیشه
۱۹۸
۱۰۹ طبقه اول رو به نما
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۹۵نقد
اندیشه فازیک
۷۱ لاکچری
۸۱ متری لاکچرب
قیمت:
اندیشه فازیک
۷۸
۷۰ متری لاکچری
قیمت: ۷۰ وام +۵۵رهن+۱۳۰نقد
اندیشه فازیک
۱۷۰
۶۲ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۵نقد
فازیک اندیشه
۵۶
۶۴ دوخواب
قیمت: ۷۰ وام+۴۵ رهن +۵۰نقد
اندیشه فاز یک
۸۷
۶۹ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام+ ۶۰ رهن +۱۲۱ نقد
اندیشه فاز یک
۱۲۰
۷۰ متری کلید نخورده
قیمت: ۷۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۵ نقد
اندیشه فازیک
۱۱۰
۷۸ متری لاکچری
قیمت: ۸۰ وام + ۵۰ رهن + ۸۰ نقد
فازیک اندیشه
۲۰۹
۸۸ متری فول امکانات
قیمت: ۸۰وام ۴۰ رهن ۴۶ نقد
اندیشه فاز یک
۲۰۵
۶۶ متری نوساز
قیمت: ۶۰ وام +۴۵ رهن۸۳ نقد
اندیشه فازیک
۲۰۰۱
۴۵ متری به قیمت
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
اندیشه فازیک
۲۰۰
۵۵ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+۳۰نقد
فازیک
۱۰۸
۶۰ متر تک خواب
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰رهن+۱۵ نقد
اندیشه فاز یک
۱۰۳
۷۰ متر نما اجر
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰رهن+ ۵۰نقد
اندیشه فاز یک
۱۰۱
کلنگی تجاری خور
قیمت: ۱۵۰۰
فازیک اندیشه
۱۰۰
۶۹ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۳۵ نقد
فازیک اندیشه
۶۸
۶۳ تک خواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۶۷نقد
فازیک اندیشه
۴۸
۴۷متری خوش نقشه
قیمت: ۵۰وام + ۳۰ رهن+۳۰نقد
اندیشه فاز یک
۲۹
۶۵ متر دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۳۲نقد
اندیشه فازیک
۲۸
۵۷ متری خوش نقش
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۴۰ نقد
اندیشه فازیک
۲۷
۵۶ متری دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۲۷ رهن + ۱۰نقد
اندیشه فاز یک
۶۵
۱۵۰ متری  نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۳۰ رهن+ ۳۳۵نقد
فازسه اندیشه
۳۷
پیش فروش واحد
قیمت: ۳۲۰ ملیون
اندیشه فاز یک
۶۰
۵۳ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
فازیک اندیشه
۴۱
ویلایی شمالی
قیمت: ۷۰ وام + ۱۵۰ رهن + ۳۷۵ نقد
اندیشه فازیک
۴۰
۱۲۵ متری
قیمت: ۷۰ وام +۱۳۰ رهن+ ۲۴۸نقد
فازسه اندیشه
۳۹
۱۲۳ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۳۰ رهن+ ۲۵۹نقد
فازسه اندیشه
۳۸
۱۲۷ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+ ۲۳۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۷
۱۲۰ و۱۳۰ نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+۲۵۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۶
۱۲۰ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+۲۵۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۵
۱۲۰ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+۲۵۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۴
۱۴۱ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام+۱۴۰ رهن +۲۳۷نقد
فازسه اندیشه
۳۳
۱۲۵ متری
قیمت: ۷۰ وام +۱۰۰ رهن+۲۱۵ نقد
فازسه اندیشه
۳۱
۳۳۰ متری ۳ تا تک واحد
قیمت: ۷۰ وام + ۳۶۰ رهن + ۷۷۰ نقد
فاز۴ اندیشه
۳۰
زمین ۲۰۰ متری
قیمت: ۳۵۰میلیون
فاز ۵ اندیشه
۵۰
۷۶ متری با اسانسور
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۵۸نقد
اندیشه فازیک
۱۶
۵۰ متری با اسانسور وپارکینگ
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
اندیشه فازیک
۱۵
۵۰ متری با اسانسور وپارکینگ
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
اندیشه فازیک
۱۵
۵۰ متری با اسانسور وپارکینگ
قیمت: ۶۰ وام +۳۰ رهن+۳۰ نقد
اندیشه فازیک
۱۳
فروشی
قیمت: ۶۰وام،۱۲۰رهن،۲۶۵نقد
اندیشه فاز یک
۱۱
۷۵ متری نوساز
قیمت: ۶۰ وام + ۷۰ رهن + ۸۲نقد
اندیشه فازیک
۱۰
۷۵ متری نوساز
قیمت: ۶۰ وام + ۷۰ رهن + ۸۲نقد
اندیشه فازیک
۱۰
۶۹ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۳۴نقد
اندیشه فازیک
۱۰
۱۱۰ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام+۱۰۰ رهن +۱۵۸نقد
اندیشه فاز یک
۸
۵۵ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن + ۲۴ نقد
فازیک اندیشه
۱۱
۸۸ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۳ نقد
فازیک اندیشه
۱۰
۸۸ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۳ نقد
اندیشه فاز یک
۱۰
۱۱۰ متری لاکچری با جکوزی
قیمت: ۶۰ وام + ۱۰۰ رهن + ۱۵۸ نقد
فازیک اندیشه
۹
۱۱۸ متری فوق العاده شیک ولاکچری
قیمت: ۷۰ وام + ۱۲۵ رهن ملک + ۱۹۲ نقد
فاز۳ اندیشه (صدف)
۸
۵۲ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۲ رهن + ۲۷نقد
اندیشه فازیک
۶
۵۵ متری خوش نقشه وشیک
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن + ۲۵نقد
اندیشه فازیک
۶
۵۴ متری اداری
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۸۳ نقد
۶
۵۲۲متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۲ رهن + ۲۷نقد
اندیشه فازیک
۵
۴۹ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن + ۱۸ نقد
اندیشه فازیک
۴
۴۵ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۲۷ رهن + ۸ نقد
اندیشه فازیک
۳
۴۴ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۲۷ رهن + ۴ نقد
اندیشه فازیک
۲
۴۴ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۲۷ رهن + ۴ نقد
اندیشه فازیک
۲
۵۴ متری لوکس
قیمت: ۶۰وام + ۳۰ رهن + ۲۸ نقد
اندیشه
۱
آپارتمان 140 متری
قیمت: 60 وام + 120 رهن+215نقد
فاز یک اندیشه
379
آپارتمان 71 متری
قیمت: 60وام+30رهن +37نقد
اندیشه
309
آپارتمان 71 متری
قیمت: وام+30رهن +37نقد
اندیشه
309
رهن و اجاره ۵۲ متری
قیمت: ۱۳ رهن
اندیشه فاز ۱ خ ۳ غربی ساختمان شماره ۱۰
۸۰

آخرین اخبار و مقالات

 

    ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 
  
 

آدرس Google Map

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مسکن پدیده اندیشه و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017